De pups mogen in hun eerste levensmaand niet te ver wandelen, omdat hun skelet voor het grootste deel uit kraakbeen bestaat en je daar voorzichtig mee om moet gaan.
Wij houden dan ook de vuistregel aan van 5 a 10 minuten per levensmaand per wandeling. De pup zoveel mogelijk rechtlijnige beweging geven, dit om blessures aan ellebogen en heupen te voorkomen.
Een jonge Berner kan tussen de 5de en 8ste maand een groeiperiode hebben, waarin een ongelijke groei van het spaakbeen en de ellepijp kan optreden, tijdens deze periode is er een kans dat er een stukje van de elleboog afbreekt t.g.v een trauma(onverwachte beweging).
Je kunt dit proberen te voorkomen door ruwe spelletjes en abrupte bewegingen niet of zo weinig mogelijk toe te staan.

MAARRR : Een Bernerpup moet ook zijn/haar spieren op kunnen bouwen en dat kan alleen door te bewegen !!! Lekker in de tuin ravotten op zijn/haar eigen wijze is een prima manier en uiteraard de wandelingen met het baasje.

Borstelen is een prima manier om met uw hond bezig te zijn, u controleert tegelijkertijd de huid op wondjes en/of teken.
We hopen dat u uw dierenarts niet vaker dan 1 keer per jaar ziet en wel bij de jaarlijkse inenting,

denk wel aan het regelmatig ontwormen en vlooien bestrijden,

bespreek het schema hiervan met uw dierenarts.


Een eigen plek is verstandig, daar heeft de hond dan ook rust van eventueel kleine kinderen.
Een bench is erg klein en een Berner groeit snel, een eigen plek in de keuken/bijkeuken is in onze ogen dan een beter alternatief, mits pupproof gemaakt !

Als een pup slaapt laat hem/haar slapen, rust is belangrijk,
denk aan de 3 R's : rust, reinheid en regelmaat.

Een gladde vloer is zeer belastend voor de gewrichten, wij adviseren dan ook met klem om daar in ieder geval gedurende de eerste levensfase vloerbedekking over heen te leggen(denk aan marmer, parket, laminaat, linoleum).

Wilt u uw Berner beweging naast de fiets geven ?
Overleg dan eerst met uw dierenarts, de meningen daarover verschillen nog al, wijzelf zouden het nooit voor het einde van het eerste levensjaar doen.


Voeding :
de pups groeien bij ons op met
08.00 uur 1/4 deel  KVV
13.00 uur idem

17.00 uur idem
21.00 uur idem

KVV   een pup per kg lichaamsgewicht ongeveer 50 gram KVV per dag nodig heeft.

Een volwassen hond heeft voldoende aan 20 gram per kg.

Een pup van 8 kg eet 400 gram  vlees pens per dag

van 10 kg eet 500 gram  vlees pens per dag

tot 4 maanden: 50 gram per kg lichaamsgewicht

4-7 maanden: 40 gram per kg lichaamsgewicht

7-10 maanden: 30 gram per kg lichaamsgewicht

10+ maanden: 20 gram per kg lichaamsgewicht


voor de trek tussendoor staat er een bakje met Farmfood, Cavom of Impress your dog brokken klaar.
We vertrouwen er op dat de pups dit het eerste jaar bij hun nieuwe baasjes krijgen!
In de loop van de tijd brengt u de vleesmaaltijden terug naar 2x.


Wilt u alleen vleesvoeding geven ? Dan is 500 gram niet voldoende, maar u voedt met uw ogen en handen, dus uw hond geeft aan of het genoeg is, te mager is niet goed te dik ook niet.
Het mooiste is het als u de ribben met lichte druk kunt blijven voelen.

Water staat er altijd.

Bij verstappingen of verzwikkingen geeft u traumeel van van Heel, indien nodig elk half uur of elk uur 10 druppels maximaal 12 x , daarnag 3x per dag 10 druppels, , duren de klachten langer aan , dan altijd naar de dierenarts gaan.
Onze dierenarts is altijd bereid om uw vragen te beantwoorden,
tel. 0598 612074.


Verzekeren.

Helaas komt het af en toe voor dat een pup extra medische zorg nodig heeft,

en dit kan enorm prijzig worden.

Een verzekering is dan een goede optie.

 

O, doe je dat zo?!

Tips & tricks voor hondenbezitters

Honden en kinderen.
Wat elke ouder & iedere hondenbezitter zou moeten weten.

Goed, laten we maar eens beginnen met een  vast staand feit:
Veruit de meeste hondenbeten worden toegebracht aan leden van het eigen gezin.

Nog een ander onweerlegbaar gegeven: in het merendeel van de gevallen zijn kinderen het slachtoffer…!

Hoe kan dit?
Het antwoord is even simpel als veel omvattend:
volwassenen zien en/of begrijpen (te) vaak het gedrag van hun hond niet.
Ongewild en onbedoeld worden over & weer grenzen niet gerespecteerd en/of situaties gecreeerd waarin incidenten kunnen ontstaan. In een kwestie van een paar seconden; soms zelfs minder….

VOOR EEN VEILIGE VRIENDSCHAP TUSSEN KINDEREN & HONDEN IS DE BEGELEIDING VAN EEN VOLWASSENE MET KENNIS VAN ZAKEN ABSOLUUT ONONTBEERLIJK.

Omgaan met honden is iets dat je moet leren.
Het is in de meeste gevallen niet iets dat vanzelf gaat.
Dat geldt voor ons volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.

In hun onschuldige onwetendheid kunnen kinderen heel gemakkelijk dingen doen, die een hond vervelend vindt: ineens aaien of wegrennen, om z'n nek hangen om hem te knuffelen, aan z'n staart trekken of – als het kind zich onzeker voelt – starend aankijken.
Als de hond dan, als antwoord op de actie, bepaald gedrag vertoont - bijvoorbeeld weglopen, z'n kop afwenden, z'n bek likken of zelfs te grommen – en deze boodschap wordt niet begrepen of gerespecteerd, dan heeft hij op een bepaald punt geen andere keuze dan (letterlijk) van zich af te bijten.
En dan is de ellende vaak niet te overzien…!
Onze huid is nou eenmaal dun en kwetsbaar en niet bestand tegen een hondenknauw....

In het geval van kleine kinderen speelt bovendien mee, dat ze door hun lengte met hun gezicht al snel binnen bijtafstand van de hond zijn; met alle consequenties vandien.

Dit soort voorvallen kent alleen maar verliezers….
En de ervaring van zo'n incident kan een leven lang worden meegedragen. Zowel door het kind – dat misschien voor altijd bang blijft voor honden – als door de hond, die gestraft wordt voor iets waar hij geen schuld aan heeft en daardoor een belangrijk stuk vertrouwen en onschuld kwijt raakt….
Het moge duidelijk zijn:
dit willen we kosten wat het kost voorkomen!

ALS JIJ WEET WAT JE IN DE GATEN MOET HOUDEN EN HOE JE OP ONGEWENSTE SITUATIES REAGEERT, DAN KAN DE INTERACTIE TUSSEN KIND & HOND VOOR ALLE PARTIJEN EEN FIJNE ERVARING ZIJN.

Gelukkig zijn er een aantal spelregels, die ervoor zorgen dat het risico tot een aanvaardbaar minimum beperkt kan blijven.
(Want blijf je er altijd van bewust dat kinderen kinderen zijn en honden honden. Supervisie blijft dus altijd noodzakelijk om ongewenste situaties op tijd bij te kunnen sturen!)

Als baasje heb jij ALTIJD de eindverantwoording; je kan je hond nooit de schuld geven.
Punt.
Ook al is dat confronterend: als het fout loopt, dan ben jij niet oplettend en doortastend genoeg geweest.
That's just the way it is….

12 GOUDEN REGELS:

# 1:
Jij zal degene moeten zijn die contact tussen kind en hond begeleidt.

Neem er even rustig de tijd voor om kinderen uit te leggen hoe ze het best met een hond om kunnen gaan.
En let tegelijkertijd goed op de lichaamstaal van je hond.
Zie wat hij van moment tot moment communiceert.

#2:
De hond wordt niet alleen gelaten met een (jong) kind.
Ook niet als het kind tot het eigen gezin behoort.

Jonge kinderen en honden hebben gemeen dat ze vaak impulsief kunnen reageren, waardoor potentieel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, die in een seconde kunnen escalleren.

# 3:
Laat (je) kinderen de hond altijd rustig en van opzij benaderen.

Van voren benaderen kan ongemakkelijk zijn voor een hond.
Van achteren benaderen kan een schrikreactie opleveren.
Van opzij is niet confronterend of bedreigend.

# 4:
Als de hond van de kinderen wegloopt, dan is dat een teken dat hij met rust gelaten wil worden.
Zorg ervoor dat kinderen dit signaal herkennen en respecteren.

# 5:
Als de hond slaapt, dan laten we hem slapen en gaan we niet naar 'm toe.

Bovendien zorgen we ervoor dat hij niet kan schrikken van iets dat dicht bij hem gebeurt. (Dus niet langs hem heen rennen, bijvoorbeeld.)

# 6:
Als de hond eet of op een kluif ligt te kauwen blijven de kinderen uit z'n buurt.

# 7:
Als de hond zich ergens heeft teruggetrokken, dan is dit een teken dat hij even met rust gelaten wil worden en kinderen zal geleerd moeten worden dit te respecteren.

# 8:
Geen vingertjes of voorwerpen in de buurt van de ogen, oren of neus en bek van de hond!

# 9:
Zodra de hond tegen een kind opspringt corrigeer je dit meteen.

Je wil je hond leren dat kinderen hartstikke leuk zijn om mee te spelen, maar dat er wel een soort respectvolle gedragscode is waar beide partijen – en dus ook hij – zich aan dienen te houden.

# 10:
Als je ziet dat je hond opgewonden wordt – en dat is wat anders dan blij – dan temper je dit gedrag op rustige wijze.

Vrijwel al het ongewenste gedrag komt voort uit opwinding/enthousiasme/spanning…! En voorkomen is dan ook beter dan genezen!

# 11:
Niet – maar dan ook NOOIT en onder geen beding…!!! – op de hond klauteren of met speelgoed op hem spelen.

# 12:
Laat de hond uit eigen initiatief naar de kinderen komen, in plaats van de kinderen op de hond af te laten gaan.

BRENG DEZE 12 GOUDEN REGELS CONSEQUENT IN DE PRAKTIJK EN HOND & KIND ZULLEN JE DANKBAAR ZIJN…!

Tot slot…:

Als je de rust weet te bewaren, dan verklein je de kans op "ongelukjes" vanzelf al aanzienlijk.
Houd hond en kind dus een beetje kalm in elkaars nabijheid…!

 

Met dank aan de schrijver van dit stuk.